Инженеринг 

ММН ЕЛЕКТРИК извършва проектиране и изграждане на системи за електроуправление на машини и съоръжения: проектни решения, принципни схеми, програмно обезпечаване, изграждане на инсталация, пуск и настойка, експлоатационна документация, изграждане на силови инсталации.

Електроинсталации 

ММН ЕЛЕКТРИК предлага на своите клиенти пълна гама от услуги, свързани с проектиране и изграждане на електроинсталации на сгради и съоръжения. Нашите специалисти са с богат опит в областта на изграждането на електроинсталации. Всички имат необходимия производствен опит.

Електротабла 

ММН ЕЛЕКТРИК предлага на своите клиенти проектиране и изработка на електротабла за автоматизация и управление на различни процеси и промишлени обекти за цветната и черна металургия, минната промишленост, текстилната промишленост, енергетиката, машиностроенето.

Фирма ММН ЕЛЕКТРИК е специализирана в областта на електрозахранването, автоматизацията, управлението и контрола на технологичните процеси в промишления, сектор.  

Във фирмата имаме значителен опит в изграждането на различни промишлени обекти за преработка на инертни материали, металургия, минната промишленост, енергетиката, машиностроенето, дървопреработването, измерване мониторинг и контрол на различни електрични и неелектрични величини, дозиращи, пакетиращи машини и др.

Фирмата разработва системи за управление на базата на програмируеми логически контролери и SCADA с индустриални софтуери на водещи фирми в света в областта на управлението.