ММН ЕЛЕКТРИК

гр. Плевен

ул. „Доктор Г. М. Димитров“ 125,

тел: + 359 888 825 027

тел: + 359 878 914 988