TЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ: 

Мощност на главния ел двигател : 2,2kW

Мощност на задвижващия двигател (хорезонтален ход): 0,18kW

Мощност на задвижващия двигател (вертикален ход): 3Nm

Работен ход: 1000 mm.

Ъгъл на заточване: 0-90⁰

Габаритни  размери Ш/В/Д: 1300/1130/550 [mm]

Маса: 200 kg

Амбразивен инструмент: 125х63х32/ 8х1398А60K9V03

 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

  1. Пулт за управление
  2. Хоризонтална направляваща греда
  3. Основен ел. Двигател, Вертикална Направляваща греда
  4. Задвижващ мотор-редуктор хоризонтален ход
  5. Охлаждаща система
  6. Главно ел. Табло
  7. Ракохватка за регулиране на ъгъла на маста
  8. Главен прекъсвач
  9. Работен амбразивен инструмент

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАШИНА ЗА ЗАТОЧВАНЕ НА ПЛОСКИ НОЖОВЕ